Pro rodiče členů

V této sekci najdete nejrůznější informace, které můžete jako rodičové nebo člen v souvislosti se skautováním potřebovat. Pokud zde nějaká informace chybí, popřípadě se vám zdá nějaká informace nesrozumitelná, neváhejte se ozvat vedoucímu oddílu – Jakubu Hadašovi (hadasjakub@gmail.com, 728 628 748).

 

Jsme skauti nebo junáci?

Jsme skauti i junáci, chápeme, že to může být matoucí 🙂 Základ tkví v tom, že slovo skaut pochází z anglického „scout“ (průzkumník, pátrač) a od dob světového zakladatele Badena Powella se tak nazývají všichni skauti na světě. V České republice používáme svůj specifický název, který vymyslel náš zakladatel Antonín Svojsík před více než sto lety – junák (vychází ze slovanského výrazu pro odvážné a poctivé muže = takové „slovanské rytíře“). Krásně to vysvětluje náš oficiální název: Junák – český skaut.

 

Názvy skautských kategorií

Všichni členové jsme si navzájem bratry a sestry a všichni se souhrnně nazýváme skauty. Pro účely věkového rozdělení členů ale v Junáku používáme zvláštní názvy pro jednotlivé kategorie:

Benjamínci – děti předškolního věku. U nás v Týnci zatím nemáme tuto věkovou skupinu zastoupenou.

Vlče – kluci ve věku 7 – 11 let. Vlčetem se stává chlapec, který na svém prvním táboře složí vlčácký slib.

Světluška – dívka ve věku 7 – 11 let. Aby se dívka stala právoplatnou světluškou a mohla nosit odznak, musí na táboře složit slib světlušek.

Skaut, skautka – děti ve věku cca 11 – 14 let. Skauti a skautky jsou zkušenějšími dětmi, které jsou jádrem oddílu. Po složení skautského slibu mohou nosit skautský odznak a hnědý šátek.

Rover – dospívající chlapec ve věku 15 a více let. Roveři nosí zvláštní červenou šňůru na kroji, jsou to zkušení členové, kteří se angažují ve vedení oddílu.

 Ranger – dospívající dívka starší 15 let. Stejně jako roveři nosí červenou šňůru. Někdy se roveři a rangers souhrnně označují značkou R&R.

Oldskaut, oldskautka – dospělí členové junáka. Nosí světle modrý až šedý šátek.

 

Organizování v Junáku

Družina – nejmenší organizační jednotka v junáku. Tvoří ji většinou 8 – 12 dětí (u nás v oddíle jsou to děti podobného věku a stejného pohlaví, ale mohou být i smíšené družiny). Družina má svůj název (Výři, Dračice, Panteři, Lišáci, Kopretinky), pokřik a znak a každý týden má dvouhodinovou schůzku. Družinu vede zkušený rover nebo ranger, takzvaný rádce (pomáhá mu podrádce).

Oddíl – je organizací několika družin. Každý oddíl má svého vůdce (pomáhá mu zástupce vůdce). Ústředním orgánem je tzv. oddílová rada, kde jsou zastoupeni rádci a podrádci družin, vůdce oddílu se zástupcem, hospodář a další zkušení roveři a rangers (stará se o chod a směřování oddílu, připravuje akce a řeší další nejrůznější záležitosti). Oddíl jako celek podniká nejrůznější akce od krátkých výletů po tábor, je jednotkou, která má své logo, vlajku a pokřik. Celý název našeho oddílu je 16. oddíl Andromeda Velký Týnec.

Středisko – Je záštitou několika oddílů. Statutárním orgánem je vůdce střediska (opět má svého zástupce). Středisko má svou střediskovou radu (vůdce střediska a vůdcové oddílů se zástupci, hospodář a volení členové střediskové rady). Středisko podporuje fungování oddílů, pořádá střediskové akce a spravuje majetek. Oficiální název našeho střediska je 19. středisko Ladislava Ruska a jeho součástí jsou oddíly z Velkého Týnce, Čechovic, Vacanovic, Doloplaz, Velkého Újezdu a Velké Bystřice.

 

Skautský kroj

Je stejnokroj, který je v Junáku zaveden pro všechny věkové kategorie. Používáme ho při významnějších událostech. Jeho součástí je skautská košile (s nejrůznějšími odznaky a nášivkami), šátek (příslušné kategorie – žlutá, hnědá, světlé modrá), šňůra (opět různé barvy), píšťalka. Krojová tradice se může u různých oddílů lišit. My ke kroji nosíme ideálně zelené kalhoty (kraťase, sukně) se skautským páskem a uzavřené boty (ne sandále). Jako pokrývku hlavy někteří členové nosí skautskou kšiltovku nebo skautský klobouk. Opasek a pokrývka hlavy jsou nepovinné součásti kroje.

Skautskou košili je nutné si zakoupit, není ale podmínkou pro členství v oddíle! Zakoupit ji lze ve skautských obchodech (doporučujeme skautskou prodejnu Junshop). Většinu nášivek a odznaků členové dostávají v oddíle, stejně tak šňůru a šátek. Ostatní povinné součásti je nutné si pořídit (obdélníkovou nášivku CZECH REPUBLIC, kožený turbánek k šátku, píšťalku). Další součásti – opasek a pokrývka hlavy jsou dobrovolné.

U nás v oddíle také používáme skautská trička, ty nosíme na schůzky, výpravy i v běžném životě. A máme jich úplnou sbírku! Trička rozdáváme příležitostně jako odměnu za tábor či na jiných akcích. Naše oficiální oddílové tričko je modrofialové barvy s bílým názvem oddílu na zádech a symboly na hrudi.

Máme také zvláštní oddílový šátek, který mají právo nosit skautští vedoucí (bílá barva s modrým lemem, v cípu je pak oddílová nášivka). Oddílovou nášivku nosíme na levém rukávu pod číslem oddílu (nášivka čtvercového tvaru s číslem 16).

 

Jak vyrobit dobrou hadrovou kouli?

Tady pro Vás máme návod! 🙂

 

Postrádáte zde nějakou informaci? Je nějaká informace nesrozumitelná? Neváhejte nás kontaktovat!